1 INFORMACJE PERSONALNE
2 DANE UZUPEŁNIAJĄCE
3 INFORMACJE ORGANIZACYJNE
4 PODSUMOWANIE REJESTRACJI

Koszt uczestnictwa w XII Europejskim Kongresie Finansowym

EKF, udział stacjonarny - Sopot
 • Cena Standard 3 650 PLN + 23% VAT jeżeli rejestracja nastąpi po 4 kwietnia 2022 r.
 • * ilość miejsc ograniczona

  Organizator informuje, że podczas organizacji Kongresu realizowane będą wytyczne wynikające z przepisów prawa i zaleceń odpowiednich władz i służb wydanych w celu zwalczania COVID-19. Organizator zastrzega możliwość zmiany uczestnictwa w Kongresie w zależności od aktualnie obowiązujących przepisów.

  Rejestracja zakończy się 27 maja 2022 o godzinie 18.00.

  Dane do Identyfikatora

  Poniższe informacje widoczne będą na identyfikatorze. Zdjęcie będzie się wyświetlać ochronie kongresowej podczas skanowania identyfikatorów uczestników przy wejściu do Hotelu. Identyfikatory będą wręczane w punktach rejestracyjnych Europejskiego Kongresu Finansowego.

  Kliknij, aby wybrać zdjęcie z komputera lub przeciągnij je tutaj.

  Dane uzupełniające i kontaktowe

  Odpowiedzi na poniższe pytania pozwolą nam lepiej dostosować się do Państwa potrzeb i oczekiwań

  W jakich dniach będą Państwo uczestniczyć w Kongresie?

  Akceptacja regulaminów


  Zaznacz i pozwól nam Cię informować o naszych Kongresach i Konferencjach

  Rezygnacja z udziału w Kongresie możliwa wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego mailem do Koordynatora na adres: poczta@efcongress.com

  Informujemy, że:
  - do 20 maja 2022 r. Koordynator gwarantuje Uczestnikowi zwrot wniesionej opłaty za udział w Kongresie.
  - po 20 maja 2022 r. Koordynator nie zwraca wniesionej przez Uczestnika opłaty za udział w Kongresie.

  Dziękujemy za rejestrację na XII Europejski Kongres Finansowy

  Twój numer rejestracji to:

  W ciągu 24 godzin wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem akredytacji na Kongres. Jeżeli nie otrzymasz go w ciągu 24 godzin prosimy o kontakt.